NATIVE-ANNONSERING

Stärker varumärken, ökar försäljningen och skapar tillväxt.

VAD ÄR NATIVE-ANNONSERING?

Native-annonsering med Maraton.

Native-annonsering är effektiv marknadsföring med ett redaktionellt värde för mediekanalen, tidningen och framförallt läsaren. En native-kampanj utgörs ofta av en eller flera artiklar skrivna om företaget, branschen eller branschnära ämnen.

Maraton erbjuder en helhetslösning där alla nödvändiga kompetenser som krävs för ett framgångsrikt resultat ingår. Med egna innehållsplattformar, branschtidningar och specialmagasin kan vi leverera genom hela värdekedjan.

Trovärdigt

Relevant

Intressant

Engagerande

Testimonials Background Image
Axel Herz

Maraton är en viktig leverantör för vår fortsatta tillväxt. //Sales Manager, UFAB AB

Marcus Sölsnaes

Vi på Renta Sverige har jobbat med Maraton i flera år – alltid med resultatfokus. //Marcus, Marketing Manager, Renta Sverige

Victoria Svanteson

Maraton har hjälpt oss att hitta rätt typ av marknadsföring för att nå textilinköpare i önskade geografier. //Victoria, VD Garmentor AB

VARFÖR?

Varför satsar framgångsrika företag mer och mer på native-annonsering?

Människors omedvetna filter mot “vanliga” annonser ökar i takt med att bruset ökar. En “kom-och-köp-annons” förbises enkelt av en van internetanvändare medans en artikel som kan skapa ett värde för användaren upplevs som intressant och tenderas att klickas på, på en helt annan nivå. Detta gör native-annonsering till en mycket effektiv marknadsföring som skapar tillväxt. Kontakta oss för mer information!

I gott sällskap.

Utan våra kunder är vi inget. Våra kunder är ambitiösa företag från många olika branscher med en önskan om tillväxt som gemensam nämnare.

HUR GÅR DET TILL?

En förfinad process för att nå förväntade och önskade affärsresultat.

Våra tjänster är helhetslösningar och vi levererar i hela värdekedjan.


O1. strategi
Utifrån kundens affärsmål tar vi fram en strategi för hur vi skall uppnå maximal effekt i varje steg.
O2. INNEHÅLL
Projektledaren, kreatören och skribenten tar fram det innehåll som beslutats och som ligger i linje med strategin.
O3. DISTRIBUTION
Redaktören publicerar innehållet i de mediekanalarer som beslutats och optimerar läsarupplevelsen.
04. TRAFIK
Trafikavdelningen skapar kampanjer och designar annonser för aktuella trafikkanaler.
05. OPTIMERING
Resultaten följs upp kontinuerligt för att hitta och genomföra förbättringar.
06. UPPFÖLJNING
Baserat på överenskommelse mellan projektledare och kund rapporteras relevanta nyckeltal periodiskt.

KOM IGÅNG

Boka ett möte

Ta ett förutsättningslöst möte med en av våra rådgivare och få svar på dina frågor om oss,
vårt erbjudande, native-annonsering eller digitala möjligheter i stort!

Boka möte här

Vanliga frågor om native-annonsering

Vi har en skräddarsydd trafikmodell som lutar sig mot 2 baskanaler

  • Organisk trafik och återkommande läsare
  • Köpt trafik, där vi skräddarsyr den trafik ert företag önskar kommunicera med

Genom att inte förlita oss på vår egna genererade trafik kan vi säkerställa att det innehåll som skapas verkligen kommer i kontakt med rätt personer – den målgrupp ni väljer!

Våra erfarna marknadsföringsstrateger tar fram idéer baserat på data och erfarenhet. Tillsammans med er branschkunskap säkerställer vi hög kvalitet.

Vi har ett sofistikerat banner-system där du kan synas på ett eller flera ställen i en plattform eller på många ställen i många plattformar. Vi skräddarsyr lösningar som passar era uppsatta mål och önskemål. Kontakta oss för mer info!

Native-annonsering är en sponsrad artikel eller post som ofta har likheter med redaktionellt innehåll på den aktuella plattformen. Varje sponsrad artikel märks med “sponsrad” och även med avsändande företagsnamn.

Denna annonseringsform har växt kraftigt de sista åren av den enkla anledningen att traditionell “kom-och-köp”-annonsering inte fungerar lika bra i det utbredda och kraftiga mediebrus som finns online.

Våra priser skiljer sig beroende på vilken publikation det gäller och givetvis hur stor och omfattande marknadsföringslösning som önskas. Vårt mål är att vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga i vår prissättning gentemot våra konkurrenter. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi levererar en helhetslösning för native-annonsering där en rad kompetenser nyttjas baserat på uppdragets karaktär.

  • Marknadsföringsstrateg/Planerare
  • Skribent/Journalist
  • Redaktör
  • Designer
  • Trafik- och annonseringsspecialist
  • Resultatanalytiker

Vid specifika uppdrag kan andra kompetenser såsom fotografer eller ljudexperter användas.

OBS! Vi säljer ej dessa kompetenser i konsultform, dessa ingår endast i teamet som levererar våra paketerade produkter och tjänster.

För oss är slutresultatet viktigast, det mätbara affärsresultatet. Tillväxt och ökad omsättning.

I praktiken nås affärsresultat genom att native-annonsering stärker ert varumärke och gör företaget mer känd för rätt saker inom målgruppen. Kända företag blir oftare valda än mindre kända företag – detta skapar nya affärer och tillväxt.

Många av våra kunder upplever även ökade resultat från andra marknadsföringsinsatser när kännedomen om företaget ökar. Exempelvis kan konvertering eller effekt från SEO/Google Ads öka när företaget och varumärket oftare är positionerat top-of-mind hos målgruppen.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer och analyserar ert företags unika situation och målsättning.

Fredrik Montell, CEO Maraton Group

“Vi har gjort native-annonsering utifrån hur vi själva skulle vilja köpa det. Betala endast för den målgrupp du vill nå – minimera spillet.”

Maratongroup.com
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB