Dagenstech.se

Dagenstech.se – den digitala världen och tech

Dagenstech.se handlar om tech, den digitala världen, SaaS, appar, mjukvaror, hårdvaror. Allt digitalt och som oftast riktat mot personer aktiva i näringslivet och företag.

Målgrupp

Målgruppen är bred men det som gör den homogen är önskan om att vara uppdaterad kring och ta till vara på möjligheterna med dagens uppkopplade och tekniska värld.

Geografi

Sverige, nationellt

För digitala och tekniska bolag som vill växa!

Oavsett om ni uppfunnit ett styrsystem för dörrar som går på astroljus eller om ni erbjuder konsultativa tjänster inom digital marknadsföring så är Dagenstech.se en utmärkt plats att annonsera på.