Skapa content om AI med hjälp av AI

Skapa content om AI med hjälp av AI

AI-genererat innehåll är en snabbt framväxande trend inom marknadsföring, och den har fått allt större genomslagskraft under åren. AI-genererat innehåll skapas av algoritmer som tränas för att producera digitalt innehåll som artiklar, blogginlägg, webbsidor, videor med mera. Denna process kan tillämpas på många olika typer av online-innehåll.

Fem orsaker till varför företag ska använda AI-verktyg när de skapar content

  1. AI-genererat innehåll är billigare och snabbare än att anlita en mänsklig copywriter.
  2. AI kan generera tusentals ord på några minuter, vilket är perfekt för företag som behöver producera mycket innehåll inom en kort tidsfrist.
  3. AI-genererat innehåll är mer konsekvent när det gäller ton och stil, vilket gör det till en värdefull tillgång för varumärken som vill behålla en enhetlig röst i alla sina digitala kanaler.
  4. AI-genererat innehåll kan skräddarsys för din specifika målgrupp och demografi, vilket gör det mer relevant och engagerande.
  5. Verktyg för automatiserat innehållsskapande utvecklas ständigt och blir mer sofistikerade, så du kan vara säker på att kvaliteten på AI-genererat innehåll bara blir bättre med tiden.

Hur ser framtiden ut för copywriters?

Framtiden för copywriting ser mycket lovande ut med den växande populariteten av AI-genererat innehåll. Inom en snar framtid kommer copywriters att kunna utnyttja AI för att skapa mycket engagerande innehåll av hög kvalitet som konsumenterna kan lita på och lära sig av. AI-genererat innehåll har potential att minska den tid det tar för copywriters att skapa övertygande marknadsföringsbudskap, samt hjälpa dem att kommunicera bättre mot viktiga målgrupper. Dessutom kan AI-drivet innehåll också göra det möjligt för företag att identifiera kundernas preferenser mer exakt, vilket gör att de kan skapa mer personliga budskap som ger gensvar hos kunderna.

Copywriters bör också förvänta sig att mer automatiserade verktyg som naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning (ML) blir en del av deras arbetsflöde. Med NLP kommer copywriters att kunna generera idéer snabbt genom att förstå och tolka användarnas avsikt. ML kommer att hjälpa dem att avgöra vilket innehåll som behövs mest för att fånga publikens uppmärksamhet eller övertala dem att vidta en åtgärd. Detta kan dramatiskt minska den tid som går åt till att komma på nya och relevanta ämnen eller rubriker.

När denna teknik fortsätter att förbättras och vi kan se AI-skribenter växa fram som en stor konkurrent på marknaden med tiden. Det är möjligt att AI-skribenter en dag till och med kan överträffa mänskliga skribenter när det gäller kvalitet och noggrannhet när det gäller att skapa digitalt innehåll. Det är dock viktigt att copywriters inte får panik inför detta perspektiv, utan snarare drar nytta av denna teknik genom att införliva den i sitt nuvarande arbetsflöde och utforska hur de bäst kan använda AI-verktyg för specifika projekt eller uppgifter.

Slutligen råder det ingen tvekan om att copywriters som tar till sig den nya tekniken och fortsätter att finslipa sina färdigheter sannolikt kommer att förbli konkurrenskraftiga i det ständigt föränderliga digitala landskapet. Genom att utnyttja verktyg för artificiell intelligens som NLP och ML kan de producera arbete av högre kvalitet samtidigt som de sparar värdefull tid på tråkiga uppgifter som att generera idéer eller söka information snabbt och noggrant. Så även om AI kan utmana traditionella skrivarjobb på vissa sätt, kommer de som fortsätter att ägna sig åt hantverket att hitta många möjligheter framöver!

Vad kommer hända med journalistiken när AI-robotar tar över internet?

När AI-skribenter börjar dominera internet kommer journalistiyrket att drabbas hårt. Eftersom AI-genererat innehåll produceras snabbare och billigare än vad traditionella journalister kan producera kommer många företag att vända sig till dessa automatiserade verktyg för sina innehållsbehov. Detta kan leda till att antalet arbetstillfällen för mänskliga journalister minskar, liksom till att den övergripande kvaliteten på den journalistik som produceras på webben sjunker.

AI-genererat innehåll kan också påverka nyhetsartiklarnas noggrannhet och pålitlighet. Eftersom AI-genererat innehåll skapas med hjälp av algoritmer finns det alltid en risk för partiskhet eller fel på grund av feltolkningar eller missförstånd. Dessutom kan AI-genererat innehåll sakna det djup och sammanhang som krävs för verkligt insiktsfulla berättelser eftersom det saknar den kreativa insikt och erfarenhet som en utbildad journalist har.

Dessutom kanske AI-genererat innehåll inte kan fånga sociala nyanser eller ta upp etiska frågor på samma sätt som mänskliga journalister kan göra. Även om den här typen av innehåll kan vara bra för att snabbt producera stora mängder datadriven information eller grundläggande nyhetsartiklar, kommer det sannolikt inte att kunna konkurrera med djupare analyser och åsiktsartiklar som utformas av erfarna reportrar som har ägnat åratal åt att studera en fråga.

Slutligen kan automatiserade verktyg för copywriting utgöra ett hot mot den journalistiska friheten om de används av vissa enheter i propagandasyfte. Nyhetsorganisationer kan frestas att använda dessa verktyg för att generera fler clickbait-rubriker som skapar engagemang, men som inte nödvändigtvis ger tillförlitlig information om aktuella händelser eller ämnen som är relevanta för samhället

Kan vi lita på information som vi får till oss från AI-tekniken?

Även om AI-genererat innehåll har sina fördelar när det gäller snabbhet och kostnadseffektivitet kan det därför också avsevärt förändra landskapet för journalistik som vi känner till det idag. Därför måste både journalister och företag vara medvetna om de potentiella riskerna med automatiserade skrivverktyg så att de inte utnyttjas eller manipuleras av dem som vill manipulera den allmänna opinionen.

Frågan om förtroende för AI-genererat innehåll är svår att besvara, eftersom den till stor del beror på noggrannheten och tillförlitligheten hos de algoritmer som används för att generera innehållet. Även om AI-verktygen blir alltmer sofistikerade och exakta ger de inte alltid perfekta resultat – särskilt inte när de används för att generera långa textstycken eller opinionsartiklar som kräver subjektiva bedömningar.

För att säkerställa att den information som tillhandahålls av AI är pålitlig bör företag och organisationer välja AI-verktyg av högre kvalitet som är mer tillförlitliga och exakta. Några exempel är algoritmer för behandling av naturligt språk (Natural Language Processing, NLP) som kan förstå språk bättre än traditionella nyckelordsbaserade metoder och algoritmer för maskininlärning (Machine Learning, ML) som kan analysera stora mängder data för att ge mer exakta insikter. Genom att dra nytta av dessa mer avancerade tekniker kan företag vara säkra på att deras genererade innehåll är korrekt och uppdaterat.

Dessutom måste företagen vara medvetna om att även med mycket avancerade verktyg finns det fortfarande en risk för bias eller felaktigheter på grund av feltolkningar eller missförstånd. För att lösa detta problem kan företagen använda sig av mänskliga redaktörer som kan fånga upp eventuella faktafel eller förbiseenden som görs av AI-genererat innehåll. Dessutom kan de fastställa riktlinjer för hur deras AI-verktyg används så att de producerar innehåll inom etiska gränser

Borde copywriters se sig omkring eller anpassa sig?

I slutändan har AI-tekniken en enorm potential när det gäller att generera digitalt innehåll, men företagen måste se till att de använder pålitliga och högkvalitativa algoritmer om de vill att den information som tillhandahålls av deras automatiserade skrivverktyg ska vara trovärdig. Genom att noggrant övervaka det resultat som genereras av dessa maskiner kan företagen se till att det skriftliga material som produceras är korrekt och uppdaterat så att läsarna har tillgång till tillförlitlig information om aktuella händelser eller ämnen som är relevanta för samhället.

Nej – copywriters behövs mer än någonsin.

Copywriting är en viktig del av varje framgångsrik marknadsföringsstrategi, och företag har inte råd att försumma denna aspekt av sina kampanjer. Bra copywriters vet hur man fångar läsarnas uppmärksamhet och övertalar dem att vidta åtgärder, oavsett om det handlar om att köpa en produkt eller tjänst eller teckna en prenumeration. Dessutom kan de skapa effektivt innehåll för webbplatser, inlägg i sociala medier och nyhetsbrev via e-post som hjälper till att främja ett företags varumärke och driva trafik till dess webbplatser.

Därför bör företag inte få panik om de upptäcker att AI-genererat innehåll börjar konkurrera med traditionella copywritingjobb. Istället bör de omfamna denna nya teknik och använda den tillsammans med mänskliga skribenter för att skapa ännu effektivare marknadsföringskampanjer. Genom att kombinera styrkorna hos både mänskliga skribenter och AI-verktyg kan företag producera högkvalitativt innehåll som är övertygande, korrekt och aktuellt.

Victor Wennberg (email)

Digital Strateg & Affärsutvecklare

Ambitiösa företag jobbar med oss.

+312%

Genom ett strategiskt arbete och kontinuerlig optimering av Renta.se har trafiken ökat >300% och Renta innehar 1:a-platsen för många strategiska sökbegrepp.

renta Detaljer
+157%

Efter att ha implementerat vår skräddarsydda digitala strategi för Hudvårdsinstitutet bevittnade vi imponerande resultat.

logo-1 Detaljer
+180%

FR2000 är alternativet till ISO-certifieringar och Maraton har i uppdrag att öka kännedomen och intresset för FR2000 inom deras målgrupp. Bara under Q2-Q3 2023 har vi mer än dubblat söktrafiken till FR2000.se

FR2000 Detaljer
10.000-tals visningar

Genom strategisk Native-annonsering på Dagenstech.se i kombination med LinkedIn-annonsering kunde Maraton prestera 10.000-tals visningar och 1000-tals lästa artiklar.

1 HIROY_Logotype_Black_RGB Detaljer
1000-tals leads

Maraton har sedan 10 år haft ett helhetsansvar för Allvärmetekniks digitala marknadsföring, från strategi till kraftfulla resultat!

allvarme Detaljer
+143%

Omfattande SEO och online marknadsföring för UFAB AB har bidragit till affärsmöjligheter som tidigare inte existerade.

ufab-ab Detaljer