Industryhardback.com

Industryhardback.com – nå industrin, globalt!

Industryhardback.com är tidningen där industrins aktörer: producenter, underleverantörer, tillverkare, distributörer med mer kommer till tals.

Denna industritidning är på engelska och riktar sig till industriaktörer i hela världen. Här kan det mindre industriföretaget nå ut och kommunicera med sina intressenter likväl som den stora noterade industrikoncernen.

Målgrupp

Industrientreprenörer och personer i beslutande ställning inom industrin, både globalt och nationellt.

Geografi

Global inriktning med språket engelska.

För ambitiösa industriföretag

Industryhardback.com är den naturliga platsen för industriföretag att synas och kommunicera för att stärka sitt varumärke och effektivt nå ut till sin marknad.