Sverigesindustri.se

Sverigesindustri.se – nå den svenska industrin!

Sverigesindustri.se är tidningen där industrins aktörer oavsett vart i värdekedjan dem befinner sig kommunicerar med hela industrins aktörer.

Målgrupp

Detta är en industritidning med inriktning mot den svenska industrimarknaden. Här kan både det lilla industriföretaget och den stora noterade koncernen kommunicera viktiga budskap till sin målgrupp och industrins aktörer.

Geografi

Sverige, nationellt

För industriföretag med ambition

Sverigesindustri.se är den givna platsen där svenska industriföretag kan stärka sina varumärken och förflytta sin tilltänkta målgrupp närmare nya affärer.