Utbildningsnyheter.se

Utbildningsnyheter.se – kommunicera med blivande deltagare

Vill du nå ut och kommunicera med blivande studenter, elever eller kursdeltagare är utbildningsnyheter.se rätt plats. Vi inspirerar och engagerar framtida deltagare att välja rätt utbildningar.

Målgrupp

Individer med intresse för utbildningar, kurser, studier på distans, onlineutbildningar etc är vår målgrupp och de annonserande företagen är skolor, privata utbildningsföretag, kursföretag med mera. Enkelt beskrivet: alla aktörer inom utbildningsbranschen.

Geografi

Utbildningsnyheter.se riktar sig till individer i hela Sverige.

För ambitiösa utbildningsföretag med tillväxtambitioner

Ett starkt varumärke är basen i all försäljning och marknadsföring. Med utbildningsnyheter.se får ni plattformen för att kommunicera viktiga berättelser om ert företag direkt mot målgruppen. En trovärdig avsändare och vass kommunikation ger er fördelarna ni behöver.